Omschrijving

Duur : 2 (les)uren
Type : technisch
Materiaal : tablet, robot
Hoeveelheid materiaal: 1 set / 2 deelnemers (max 10 sets)
Leeftijd : S1-S2
Vervolg mogelijk : nee

Met Lego Spike kan je zelf een robot bouwen en die aansturen met een programmeeromgeving die heel erg lijkt op het gekende Scratch. In deze workshop leren we eerst over robots om deze daarna zelf te bouwen en te programmeren.

Lego Spike is gemaakt om in korte tijd zelf kleine bouwwerken te maken. Wil je liever een workshop met minder bouwen en meer programmeren, dan kies je beter voor Lego Mindstorms.

Foto's

Reserveren voor Lego Spike