Omschrijving

Duur: 2 (les)uren
Type: technisch
Materiaal: tablet, Neuron 
Hoeveelheid materiaal: 1 set / 2 deelnemers (max 10 sets)
Leeftijd: S1-S2
Vervolg mogelijk: ja


In deze workshop gaan we eerst bekijken wat het Internet of Things nu eigenlijk is voor we met de set van Neuron aan de slag gaan. Hiermee gaan we eigen IoT toepassingen maken.

Er kan ook voor gekozen worden om een workshop met SAM labs te reserveren.


Foto's

Reserveren voor IoT (Internet of Things) - Neuron