Omschrijving

Duur : 2 (les)uren
Type : technisch
Materiaal : laptop, robot
Hoeveelheid materiaal: 1 set / 2 deelnemers (max 10 sets)
Leeftijd : S1-S2
Vervolg mogelijk : ja

è De programmeeromgeving van onze mBot (genaamd mBlock) is heel gelijkaardig met Scratch. Daarom zullen gebruikers die hiermee al gewerkt hebben nog sneller in gang kunnen schieten, maar ook absolute beginners kunnen hiermee aan de slag. Na een intro rond programmeren en robots zullen we de mBot robots programmeren en dus onder andere laten rijden.

Foto's

Reserveren voor mBot