Wie zijn we?

Over Digitale Wolven

Bij Digitale Wolven laten we kinderen en jongeren op een speelse manier kennis maken met de oneindige mogelijkheden van ICT en technologie via hands-on workshops.

Soms noemen we Digitale Wolven een uit de hand gelopen hobby. Iets wat we enorm graag doen maar waarvan we bij de opstart in 2014 nooit hadden durven hopen dat we zouden uitgroeien tot waar we nu staan. Sinds 2017 was er de nood om ons te registreren als vzw. Elk jaar konden meer en meer kinderen onze workshops volgen. Van iets meer dan 100 kinderen bij de start in 2014 gingen we in 2018 naar meer dan 16000 kinderen en jongeren. Door een uitbreiding van het team is de prognose om naar een bereik van 20000 kinderen en jongeren te gaan in 2019.
Digitale Wolven

Missie

Digitale Wolven heeft als missie om zoveel mogelijk kinderen en jongeren warm te maken om met ICT en technologie aan de slag te gaan en tevens leerkrachten te inspireren.


Doelgroep

Digitale Wolven richt zich tot kinderen en jongeren van 6-18 jaar en navorming voor volwassenen. We richten ons op alle kinderen, maar hebben een extra focus op meisjes en een aantal speciale trajecten voor kansenjongeren.
De inkomsten komen voor een klein deel uit de inkomsten van de workshops (die beneden kostprijs worden aangeboden), maar voor het grootste deel uit sponsorship en subsidies. Deze inkomsten worden gebruikt om educatieve begeleiders in dienst te stellen, een lokaal ter beschikking te hebben om digitale workshops te geven, de vrijwilligerswerking te ondersteunen en de algemene werking gaande te houden

Eind 2017 publiceerden we ons eerste jaarverslag. Vraag het jaarverslag op via info [at] digitalewolven.be

Raad van Bestuur van de vzw Digitale Wolven :
  • Voorzitter : Josephus de Wit
  • Penningmeester : Vincent Diercxsens
  • Secretaris : Dirk Deroost

team

Ons team

Cindy Smits

Lerares


Cindy Smits

Lerares


Cindy Smits

Lerares


Met de steun van

Sponsor