Omschrijving

Duur: 2 (les)uren
Type: technisch
Materiaal: tablet, SAM labs 
Hoeveelheid materiaal: 1 set / 2 deelnemers (max 10 sets)
Leeftijd: S1-S2
Vervolg mogelijk: jaIn deze workshop gaan we eerst bekijken wat het Internet of Things nu eigenlijk is voor we met de set van SAM labs aan de slag gaan. Hiermee gaan we eigen IoT toepassingen maken.

Er kan ook voor gekozen worden om een workshop met Neuron te reserveren. Ook is het mogelijk om een workshop te reserveren specifiek rond logische poorten (AND, OR, NOT, ..), maar dit kan enkel via SAM labs.

Foto's

Reserveren voor IoT (Internet of Things) - SAM labs