Omschrijving

Duur : 2 (les)uren
Type : beleving
Materiaal : MakeyMakey, knutselmateriaal
Leeftijd : K3
Vervolg mogelijk : nee

In deze belevingsworkshop gaan we niet zelf aan de slag met laptops of tablets. We leren over elektriciteit en hoe dit te gebruiken in een eigen knutselwerk. Dit doen we aan de hand van de  uitvinderskit MakeyMakey. Met deze kit kan je van geleidende materialen een toetsenbord maken. In deze workshop knutselen we een muziekinstrument om dit met de computer te kunnen bespelen. 

Foto's

Reserveren voor Mini MakeyMakey